Strona ta nie wykorzystuje ciasteczek i nie gromadzi informacji o przeglądających.

Artykuły
Dźwiękowy System Ostrzegawczy
autor: Dec R.
2016-05-08 22:34:48

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) to system elektroakustyczny, umożliwiający rozgłaszanie sygnałów i komunikatów głosowych w celu informowania osób przebywających w budynku o wystąpieniu niebezpiecznej sytuacji, np. pożaru i przekazywanie instrukcji odnośnie zachowania się, np. ewakuacji.


W zależności od wielkości przeznaczenia budynku, oraz przyjętej koncepcji powiadamiania i ewakuacji mogą być zastosowane systemy:

- strefowy: ogłaszany w strefie objętej pożarem, oraz w strefach przyległych.

- ogólny: ogłaszany w całym budynku.

Obowiązkowo dźwiękowy system ostrzegawczy musi być zainstalowany w obiektach wyszczególnionych w § 29 rozporządzenia MSWiA dt ochrony przeciwpożarowej budynków[1]:

- salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500.

-  kinach i teatrach o liczbie miejsc powyżej 600.

-szpitalach i sanatoriach o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku, z wyłączeniem pomieszczeń intensywnej opieki medycznej, sal operacyjnych, oraz sal z chorymi;

- budynkach użyteczności i wysokościowych; publicznej wysokich

- budynkach zamieszkania zbiorowego wysokich i wysokościowych lub o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200.

- stacjach metra i stacjach kolei podziemnych.

- dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób.

 W obiektach, w których zastosowano dźwiękowy system ostrzegawczy, nie należy stosować innych pożarowych urządzeń alarmowych akustycznych służących alarmowaniu użytkowników tego obiektu, poza urządzeniami do alarmowania służb dozoru lub ochrony.

Aby system był niezawodny i dobrze spełniał swoją funkcję powinien być wykonany zgodnie z normą PN-EN 60849:2001.[1] Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz. U. Nr 109 poz. 719 z 2010r.

 

Pełny tekst opracowania zamieszczono poniżej:Dźwiękowy system ostrzegawczy.pdf
Valid HTML 4.01 Transitionalwersja 2.00 alpha | panel konfiguracji | strona ta nie wykorzystuje ciasteczek i nie gromadzi informacji o przeglądających