Strona ta nie wykorzystuje ciasteczek i nie gromadzi informacji o przeglądających.

Zakres Usług
 1. Uzgadnianie dokumentacji projektowej  przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 2. Opracowania z zakresu:
 • -analizy konstrukcji budynku w zakresie odporności na ogień w oparciu o obliczeniowe scenariusze rozwoju pożaru,
 • -ekspertyzy i analizy stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektów,
 • -planów postępowania na wypadek pożaru,
 • -analizy warunków ewakuacji,
 • -instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, instrukcji technologiczno – ruchowych,
 • -innych dokumentów zwianych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym,
 • -konsultacje w zakresie zachowania się konstrukcji (betonowych, stalowych, stalowo-betonowych, drewnianych, aluminiowych) w warunkach pożarowych,
 • -komputerowej symulacji rozwoju pożaru.
 1. Doradztwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 2. Wykonywanie audytów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
 3. Szkolenia z zakresu ochrony ppoż.
 4. Outsourcing z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

czytaj całość2013-07-27 22:45:11 autor: admin

Valid HTML 4.01 Transitionalwersja 2.00 alpha | panel konfiguracji | strona ta nie wykorzystuje ciasteczek i nie gromadzi informacji o przeglądających