Strona ta nie wykorzystuje ciasteczek i nie gromadzi informacji o przeglądających.

Aktualności

Stałe samoczynne urządzenia gaśnicze są to urządzenia trwale związane z obiektem, zawierające zapas środka gaśniczego, które są automatycznie uruchamiane we wczesnej fazie pożaru. Obiekty wyposażone w stałe samoczynne urządzenia gaśnicze mogą być niewyposażone w system sygnalizacji pożarowej, chyba że system sygnalizacji pożaru jest niezbędny do uruchamiania stałych urządzeń gaśniczych.

 


czytaj całość2022-08-24 23:14:47 autor: Dec Roman

Podstawowym wyposażeniem każdego obiektu jest podręczny sprzęt gaśniczy. Sprzęt ten posiada niewielką masę i prostą konstrukcję umożliwiającą gaszenie niewielkich pożarów, lub pożarów w początkowej fazie. Sprzęt ten można umownie  podzielić na dwie grupy:

- sprzęt posiadający zapas środka gaśniczego

- inny sprzęt gaśniczy


czytaj całość2016-05-26 22:25:01 autor: Dec Roman

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) to system elektroakustyczny, umożliwiający rozgłaszanie sygnałów i komunikatów głosowych w celu informowania osób przebywających w budynku o wystąpieniu niebezpiecznej sytuacji, np. pożaru i przekazywanie instrukcji odnośnie zachowania się, np. ewakuacji.


czytaj całość2016-05-08 22:34:48 autor: Dec R.

Zachowanie się materiałów budowlanych w warunkach pożaru jest czynnikiem w dużym stopniu decydującym o bezpieczeństwie osób przebywających w budynku. W polskich przepisach funkcjonują  określenia : niepalny, niezapalny, trudno zapalny, łatwo zapalny, niekapiący, samogasnący, intensywnie dymiący określające własności pożarowych materiałów budowlanych i zakres ich stosowania w budowanych obiektach.


czytaj całość2016-04-11 22:46:15 autor: Dec R.

 Możliwości stosowania rozwiązań zastępczych w przypadku niespełniania przez obiekty budowlane wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


czytaj całość2016-02-17 23:06:19 autor: admin
 1. Uzgadnianie dokumentacji projektowej  przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 2. Opracowania z zakresu:
 • -analizy konstrukcji budynku w zakresie odporności na ogień w oparciu o obliczeniowe scenariusze rozwoju pożaru,
 • -ekspertyzy i analizy stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektów,
 • -planów postępowania na wypadek pożaru,
 • -analizy warunków ewakuacji,
 • -instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, instrukcji technologiczno – ruchowych,
 • -innych dokumentów zwianych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym,
 • -konsultacje w zakresie zachowania się konstrukcji (betonowych, stalowych, stalowo-betonowych, drewnianych, aluminiowych) w warunkach pożarowych,
 • -komputerowej symulacji rozwoju pożaru.
 1. Doradztwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 2. Wykonywanie audytów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
 3. Szkolenia z zakresu ochrony ppoż.
 4. Outsourcing z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

czytaj całość2013-07-27 22:45:11 autor: admin

Lesław  Dec        tel. 602   213714      e-mail:   l.dec@telpoz.pl

Roman Dec        tel. 602   220132      e-mail:   r.dec@telpoz.pl

Biuro:     02-707 Warszawa

             ul. Puławska 111 A lok. 87

 

           fax. 22   4080254     e-mail:   telpoz@telpoz.pl

czytaj całość2013-07-27 21:44:50 autor: admin

dr inż. D. Pieniak, kpt dr inż. Paweł Ogrodnik, mgr inż. Marcin Oszust, bryg mgr inż. L. Dec

NIEZAWODNOŚĆ W WYSOKICH TEMPERATURACH KLEJONEGO WARSTWOWO DREWNA SOSNY POSPOLITEJ W ZAKRESIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ZGINANIE STATYCZNE


czytaj całość2012-06-28 15:50:59 autor: admin
Valid HTML 4.01 Transitionalwersja 2.00 alpha | panel konfiguracji | strona ta nie wykorzystuje ciasteczek i nie gromadzi informacji o przeglądających