Strona ta nie wykorzystuje ciasteczek i nie gromadzi informacji o przeglądających.

Artykuły

Podstawowym wyposażeniem każdego obiektu jest podręczny sprzęt gaśniczy. Sprzęt ten posiada niewielką masę i prostą konstrukcję umożliwiającą gaszenie niewielkich pożarów, lub pożarów w początkowej fazie. Sprzęt ten można umownie  podzielić na dwie grupy:

- sprzęt posiadający zapas środka gaśniczego

- inny sprzęt gaśniczy


czytaj całość2016-05-26 22:25:01 autor: Dec Roman

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) to system elektroakustyczny, umożliwiający rozgłaszanie sygnałów i komunikatów głosowych w celu informowania osób przebywających w budynku o wystąpieniu niebezpiecznej sytuacji, np. pożaru i przekazywanie instrukcji odnośnie zachowania się, np. ewakuacji.


czytaj całość2016-05-08 22:34:48 autor: Dec R.

Zachowanie się materiałów budowlanych w warunkach pożaru jest czynnikiem w dużym stopniu decydującym o bezpieczeństwie osób przebywających w budynku. W polskich przepisach funkcjonują  określenia : niepalny, niezapalny, trudno zapalny, łatwo zapalny, niekapiący, samogasnący, intensywnie dymiący określające własności pożarowych materiałów budowlanych i zakres ich stosowania w budowanych obiektach.


czytaj całość2016-04-11 22:46:15 autor: Dec R.

 Możliwości stosowania rozwiązań zastępczych w przypadku niespełniania przez obiekty budowlane wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


czytaj całość2016-02-17 23:06:19 autor: admin

dr inż. D. Pieniak, kpt dr inż. Paweł Ogrodnik, mgr inż. Marcin Oszust, bryg mgr inż. L. Dec

NIEZAWODNOŚĆ W WYSOKICH TEMPERATURACH KLEJONEGO WARSTWOWO DREWNA SOSNY POSPOLITEJ W ZAKRESIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ZGINANIE STATYCZNE


czytaj całość2012-06-28 15:50:59 autor: admin

Valid HTML 4.01 Transitionalwersja 2.00 alpha | panel konfiguracji | strona ta nie wykorzystuje ciasteczek i nie gromadzi informacji o przeglądających